Giới thiệu khóa học

HỌC VIÊN VUI LÒNG ĐỌC KỸ THÔNG TIN BÀI KIỂM TRA ĐẦU VÀO
1. MỤC ĐÍCH CỦA BÀI KIỂM TRA ĐẦU VÀO:
+ Giúp học viên vào đúng lớp phù hợp với sức học nhằm đạt kết quả tốt nhất.
+ Giúp giáo viên biết rõ tình hình học tập của từng học viên để hỗ trợ thêm

2. NỘI DUNG BÀI KIỂM TRA
Bài kiểm tra đầu vào chỉ bao gồm nội dung PART 5 (30/100 câu) của RC và PART 1, PART 2 (31/100 câu) của LC.
Đây là những phần dễ nhất trong bài thi TOEIC và nội dung trong bài kiểm tra ở mức độ đánh giá cơ bản. Một số nội dung chính bao gồm:
+ Chủ động và bị động
+ Chia động từ số nhiều và số ít
+ Giới từ cơ bản
+ Liên từ cơ bản
+ Đại từ nhân xưng
+ So sánh
+ Mệnh đề quan hệ cơ bản
+ Từ loại cơ bản
+ Từ vựng cơ bản

3. CÁCH ĐÁNH GIÁ
+ 50% <= (Tương ứng TOEIC 150+): Lớp PRE TOEIC - Nền Tảng 4 Kỹ Năng
+ 51% - 75% (Tương ứng TOEIC 200+) : Lớp TOEIC 300+
+ 76% - 90% (Tương ứng TOEIC 300+) : Lớp TOEIC 450+
+ Trên 90% : Lớp TOEIC Luyện Giải Đề 550+
LƯU Ý: 
- Test đầu vào là bắt buộc và phải được thực hiện trước ngày khai giảng.
- Những bạn làm test đầu vào sau ngày khai giảng thì kết quả test chỉ có giá trị giúp giáo viên nắm rõ sức học của bạn để hỗ trợ thêm.
- Học viên vào đúng lớp phù hợp với khả năng sẽ được đảm bảo 100% đầu ra TOEIC

Đăng ký khóa học

ENTRANCE TEST

200,000 đ Đăng ký