Giới thiệu khóa học

- Mỗi ngày đều học cả phần nghe hiểu & đọc hiểu để bổ trợ cho nhau.
- Nắm vững kỹ thuật nghe & mẹo nghe của part 3, part 4 trong bài thi Toeic.
- Được nghe qua toàn bộ các tình huống xuất hiện tại part 3, part 4.
- Được hướng dẫn kỹ thuật dịch hiểu & nắm cách bắt từ nghe ở part 3, part 4.
- Trang bị 500 từ vựng Toeic ở mức độ sơ cấp: đọc, phát âm, nghe được, viết được ...
- Nắm được 17 điểm ngữ pháp ở mức độ sơ cấp của Toeic.
 • Sự tương hợp chủ từ và động từ mức độ nâng cao.
 • Các thì trong Tiếng Anh.
 • Nâng cao về bài tập thì.
 • Câu chủ động & bị động trong Toeic.
 • Động từ khiếm khuyết.
 • Các dạng phân từ trong Toeic.
 • Các động từ theo sau là V_ing/ Vo/ To V.
 • Trường hợp động từ theo sau là cả V_ing, To V và các trường hợp đặc biệt thường gặp trong đề thi Toeic.
 • Mạo từ.
 • Từ chỉ định thường gặp trong Toeic.
 • Giới từ chỉ số lượng thường gặp trong Toeic.
 • Từ sở hữu.
 • Giới từ chỉ thời gian & giới từ chỉ nơi chốn.
 • Giới từ mở rộng (giới từ đơn).
 • Liên từ phụ thuộc.
 • Liên từ kết hợp.
 • Từ loại cơ bản.

 Nội dung khóa học

LESSON 1 - LC: HƯỚNG DẪN VÀ LUYỆN TẬP NGHE PART 3
 Ex01 | LC_Part 3_Trắc nghiệm
 Ex02 l LC_Part 3_Luyện nghe từ vựng
LESSON 3 - LC: HƯỚNG DẪN VÀ LUYỆN TẬP NGHE PART 4
 Ex01 | LC_Part4_Trắc nghiệm
 Ex02 | LC_Part4_Luyện nghe từ vựng
LESSON 10 - LC: PART 4 (TIN THOẠI, TIN NHẮN GHI ÂM) _ RC: GIỚI TỪ NÂNG CAO (GIỚI TỪ GHÉP VÀ GIỚI TỪ PHÂN TỪ PHỔ BIẾN TRONG TOEIC)
 Bài giảng_Từ vựng (03:03)
 Ex01 l LC_Part 4_Trắc nghiệm
 Ex02 l LC_Luyện nghe từ vựng
 Ex03 l LC_Part 4: Điền từ
 Ex04 l RC_Ngữ pháp: Giới từ nâng cao
 Ex05 l RC_Từ vựng
LESSON 17 - RC: HƯỚNG DẪN VÀ LUYỆN TẬP PART 7
 Ex01 l RC_Part 7
LESSON 18 - ÔN TẬP _ KIỂM TRA _ ĐÁNH GIÁ

Đăng ký khóa học

TOEIC 450+

2,980,000 đ Đăng ký